Härligt att
det lever!
Markus Rosenberg

Policy för återbetalningar

Återbetalningspolicy. Policyn innebär att du som enskild prenumerant när som helst kan välja att avbryta en prenumeration, oavsett anledning. Offentlighet nu gör då en återbetalning av outnyttjat prenumerationsbelopp och prenumerationen avslutas.

Uppehåll. För den som så önskar går det också bra att göra uppehåll. Prenumerationen blir då vilande och aktiveras inte förrän du som prenumerant själv väljer att göra det.

Överlåtelse. Prenumerationer kan också överlåtas till en annan person. Inga av dina personliga inställningar går då vidare till den andra personen. Endast det av dig ounyttjade beloppet förs över till den nya prenumeranten. Den som har överlåtit ett prenumerationsbelopp avsäger sig också rätten att få beloppet återbetalt. Den rätten tillkommer den nya prenumeranten. Motsvarande regel tillämpas också för gåvoprenumerationer. Om en gåvoprenumeration har tagits i bruk tillfaller återbetalningsrätten mottagaren av gåvan.

© Offentlighet nu 2020