Härligt att
det lever!
Markus Rosenberg

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter Offentlighet.nu lagrar internt de personuppgifter du lämnar, det vill säga namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Samt uppgifter om ditt användande av de digitala tjänster som Offentlighet.nu tillhandahåller, vilket även omfattar uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja tjänsterna. Uppgifterna används endast internt. Offentlighet.nu lämnar inte ut några personuppgifter till någon utomstående (Auktoriserad revisor – som begär att se prenumerationsuppgifter – räknas ej som utomstående) och sparar ingen känslig betalningsinformation. Offentlighet.nu använder Google analytics för att mäta användningen av hemsidor. Den information som Google analytics samlar in kopplas inte till personuppgifter som lämnats till Offentlighet.nu.

Betalningsinformation Offentlighet.nu varken noterar, registrerar eller lagrar kontokortsnummer eller liknande. Samtliga prenumera­tionstransaktioner sköts av etablerade och betrodda betalningstjänster på nätet, t.ex. Payson. Offentlighet.nu lagrar heller aldrig lösenord i klartext. Vi använder krypteringsalgoritmer för att autentisera inloggningar.

Cookies: Om du vill veta mer om Offentlighet.nu:s hantering av cookies kan du klicka här: Cookies

Ändringar: Offentlighet.nu kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy. Ändringar meddelas denna sida. Denna version uppdaterades 2018-06-01.

© Offentlighet nu 2020