Jag har försökt göra mina rollfigurer
levande i detta lilla universum.
Hirokazu Kore-eda

© Offentlighet nu 2019