Medelklassen kan inte
vara statens kassako
Eva Nordmark , TCO

© Offentlighet nu 2019