Vi måste bevisa att vi, både tekniskt
och fysiskt, är lika bra som männen.
Stéphanie Frappart

© Offentlighet nu 2019