Klimatrörelsen behöver
inte fler priser
Greta Thunberg

© Offentlighet nu 2020