Det finns bara ett sätt att återupprätta tilltron
till demokratin och det är att låta folket avgöra.
Boris Johnson

© Offentlighet nu 2020