I Danmark är rasismen både kulturell och
juridisk, i Danmark har vi statsrasism.
Jonas Eika

© Offentlighet nu 2020