Blir inbromsningen värre, ja,
då kommer varslen att komma.
Kronan krockkudde

© Offentlighet nu 2020