Jag är jäkligt taggad och har
varit inställd på att åka.
Gabriel Landeskog

© Offentlighet nu 2019