Vad är vackrare, mer demokratiskt, mer värdigt,
än att ge tillbaka beslutet till folket.
Matteo Salvini vill ha nyval

© Offentlighet nu 2019