EU är faktiskt för tillfället mycket mera
öppet än USA:s anskaffningsmarknad.
Federica Mogherini

© Offentlighet nu 2019