Blir inbromsningen värre, ja,
då kommer varslen att komma.
Kronan krockkudde

Om tidningen. Offentlighet.nu är en oberoende nyhetstidning på internet och mobila plattformar. Offentlighet.nu utkommer med ett nytt nummer varje vecka, men uppdateras dagligen.

Adress
Offentlighet nu
ePress Norden
Box 11055
100 61 Stockholm
Epost
Bästa sättet att komma i kontakt med redaktionen är via e-post: redaktionen@offentlighet.nu
Prenumerationsavdelningen nås via: prenumeration@offentlighet.nu
Utgivning
Utkommer varje vecka (52 nr/år) sedan 2018
Adress
Offentlighet nu / ePress Norden AB
Box 11055
100 61 Stockholm
ISSN
2003-1599
Politisk färg
Oberoende
Ansvarig utgivare
Fredrik Reinholdsson
Ägare
ePress Norden AB
Organisations.nr.
556839-8720
Prenumeration
Redaktion
Moms.nr.
SE556839872001
Plusgiro
59 29 60-9
Bankgiro
737-2071
Payson
ekonomi@e-press.se
IBAN
SE65 9500 0099 6042 0592 9609

© Offentlighet nu 2020