Allt har sin tid. Och sin ände. Och den här sommaren
har jag reflekterat över vad jag själv vill.
Anna Takanen slutar som teaterchef
…är en prenumererad tidning, helt beroende av våra betalande prenumeranter. Vi har medvetet satt ett lågt prenumerationspris för att så många som möjligt ska ha råd att prenumerera. Prenumerationer kan tecknas enligt tabellen nedan.
Helår

358 kr

Priset gäller för en person i ett år inklusive moms, inga övriga avgifter.

Halvår

179 kr

Priset gäller för en person i ett halvår inklusive moms, inga övriga avgifter.

Kvartal

91 kr

Priset gäller för en person i ett kvartal inklusive moms, inga övriga avgifter.

Månad

29 kr

Priset gäller för en person i en månad inklusive moms, inga övriga avgifter.

© Offentlighet nu 2019