I Danmark är rasismen både kulturell och
juridisk, i Danmark har vi statsrasism.
Jonas Eika
Ny användare:
Please provide a valid state.

© Offentlighet nu 2019